SUNBRO STALCONCEPTEN

De optimale combinatie tussen het welzijn van de kip en een economisch verantwoorde bedrijfsvoering. Het SunBro stalconcept met toetreding van daglicht.

In een Sunbro-stal wordt de binnenkomende ventilatielucht voor hij de stal in gaat geconditioneerd door in de zijmuur geplaatste warmtewisselaars. Afhankelijk van de buitentemperatuur en de gewenste staltemperatuur kan de lucht worden voorgekoeld of verwarmd tot de optimale staltemperatuur.

Voor verwarming en koeling wordt gebruik gemaakt van aardwarmte in combinatie met een warmtepomp. Speciaal hiervoor is op vier meter diepte een horizontaal leidingnet aangelegd. De stal heeft geen gasaansluiting! Hierdoor wordt het energiegebruik met zo’n 60% terug gedrongen ten opzichte van traditionele pluimveestallen. Wanneer er een combinatie gemaakt wordt met zonnepanelen is de stal zelf energieneutraal te maken!

Ook is het mogelijk om de restwarmte uit de ventilatielucht terug te winnen, om hier vervolgens de binnenkomende lucht weer me op te warmen. Voor extra verwarming, als de warmtewisselaars in de wanden ontoereikend zijn, wordt de stal verder door vloerverwarming op temperatuur gebracht. Deze situatie doet zich voor in de eerste 2 levensweken van de kuikens.

Het grote voordeel is nu dat we de warmte precies daar hebben waar hij nodig is; namelijk bij de kleine kuikens. Na deze eerst twee weken beginnen de kuikens zelf warmte te produceren. Geleidelijk aan wordt de verwarming van de vloer omgewisseld naar koeling van de vloer. Hierdoor is een Sunbro-stal altijd in staat om de vloertemperatuur rond de 30 graden te houden. Dit bevorderd het dierwelzijn, en dus ook de diergezondheid enorm. In winterperiodes wordt deze overtollige warmte weer gebruikt om de binnenkomende lucht verder op te warmen. In de zomer wordt deze warmte opgeslagen in de bodem, zodat deze voor het komende winterseizoen weer beschikbaar is.

Om de emissies terug te dringen wordt gebruik gemaakt van een chemisch luchtwassysteem. Door de ph van het luchtwaswater te verlagen naar een niveau van rond de 2,7 wordt de ammoniakuitstoot met ca. 90 % teruggedrongen ten opzichte van een traditionele vleeskuikenstal. Ook de hoeveelheid fijnstof, kiemen en geur wordt in gelijke verhoudingen teruggebracht.

Wilt u meer weten over dit stalconcept? Neem dan contact op met Paul Grefte van Sunbro BV. telefoon: 0547-

DE VOORDELEN

• Verwarming, koeling en ventilatie zonder tocht waardoor meer dierwelzijn.

• Beheersbaar en constant stalklimaat; het systeem vangt de pieken en dalen in het buitenklimaat op. De binnenkomende luchttemperatuur zit zomer en winter tussen +8 en +20 graden celcius.

• Geen hittestress.

• Betere dierprestaties.

• Onderhoudsarme, energieleverende luchtwasser.

• 60% energiebesparing ten opzichte van conventionele huisvesting.

• Combinatie van vloerverwarming en vloerkoeling.

• Productieomstandigheden volledig in de hand.

• Er komt alleen voorgeconditioneerde lucht in de stal. Hierdoor kan de ventilatiecapaciteit worden teruggebracht naar maximaal 2,5 m3 per kuiken per uur.

• Sunbro-Stal heeft lager antibiotica gebruik dan het Nederlands gemiddelde.

WARMTEPOMP

Bekijk hieronder het filmpje voor een duidelijke uitleg van de werking van een warmtepomp, zoals in ons stalconcept is opgenomen. 

Impressie

Hiernaast een impressie
van ons Sunbro stalconcept.

Contact

SunBro B.V.
Kerkstraat 1
7496 PC Hengevelde

SunBro stal
Boswinkelsweg 4
7475 MB Hengevelde

info@sunbro.nl
Tel. 0547 333 922

Bezoek uitsluitend op afspraak.

Stel een vraag

Versturen